bài viết hay quá. cảm ơn BTC đã tạo ra ******* để mọi người có thể chơi,chém gió và chia sẻ kinh nghiệm. hi vọng ******* sẽ phát triển mạnh hơn nữa