(GDVN) - Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới phù hợp với giáo dục tiểu học bên cạnh đó cần quán triệt 1 số vấn đề để hướng tới một nền giáo dục tiên tiến và nhân bản.

LTS: Thêm một niên học mà bộ máy giáo dục cả nước vận dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc thẩm định học sinh tiểu học sắp qua.

========> Tìm hiểu thêm về gia sư: thuê gia sư

Nhằm giúp thầy giáo thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học thì theo tôi cần tiếp diễn quán triệt đến cán bộ, thầy giáo 1 số vấn đề sau:

thứ nhất, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp tục chỉ đạo các trường doanh nghiệp sinh hoạt kỹ thuật trường, cụm trường để giúp thầy giáo tăng tiến nhận thức những khó khăn mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích giám định học trò tiểu học theo Thông tư 30:

- giám định đầu tiên để thầy cô giáo điều chỉnh cách dạy, ảnh hưởng tiện cả đôi đường với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Quan sát hoặc kiểm tra nhanh, gia sư có thể nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của mỗi học trò qua một hoạt động học tập.

[center !important]1 số vấn đề lưu ý trong công đoạn thực hiện Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, thầy cô giáo có thể điều chỉnh cách tác động phù hợp với mỗi đối tượng, giúp mọi học trò có dịp hoàn tất được nội dung học tập.

người dạy học cần khắc phục sai lầm về nhận thức cho rằng: giám định theo Thông tư 30 là chuyển thẩm định bằng điểm sang thẩm định bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai trái trong thẩm định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học trò đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần quyết tâm hơn”,…

- Trên cơ sở mục đích trên, đánh giá theo ý kiến của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học trò.

giả tỉ thực hành được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân bản hơn, đó là: học để tăng trưởng con người và thầy giáo sẽ phải từ bỏ lề thói quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung thẩm định học sinh:

giả tỉ thẩm định bằng điểm theo cách làm trước đây, học sinh chỉ được giám định kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được quan tâm vì không được giám định, xếp loại, không phù hợp Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới thuận tiện và phù hợp với giáo dục tiểu học, tiện cả đôi đường với ý kiến tiến bộ trong thẩm định của giáo dục tiên tiến: chuyển từ giám định kết quả học sang giám định sự học, giám định để giúp học sinh tiến bộ, vì sự tiến bộ của học sinh.

những trở ngại, gặp trắc trở ban sơ để thay đổi nhận thức, thay đổi lề thói là hiện hữu. Nhưng giả định cùng hướng tới ích lợi thực của người học, vì một nền giáo dục hiện đại và nhân văn, tôi tin thầy cô giáo tôi và quý khách sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng