(GDVN) - Đây là quan niệm của ông Phạm Huy Đức - nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khi tâm can về cải cách hàng ngũ nhà giáo.

========> Xem thêm: gia sư lớp 1

nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách basic và toàn diện giáo dục huấn luyện đã được thực hành trong 1 thời kì dài. Trong đó, nghị quyết đã chỉ ra rằng: “Quản lý giáo dục và giải thích còn nhiều yếu kém.

lực lượng nhà giáo và cán bộ chủa quản giáo dục bất cập về luôn luôn có chữ tín, số lượng và cơ cấu; một phòng ban chưa theo kịp yêu cầu cải cách và tăng trưởng giáo dục, thiếu nhiệt huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp…”.

Vấn đề này Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận rằng: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục còn nhiều bất cập về chất lượng…”.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu cách tân basic, toàn diện giáo dục và huấn luyện, yếu tố ban sơ phải canh tân lại lực lượng cán bộ quản lí và nhà giáo.
[center !important]Ảnh minh họa của Báo tuổi xanh.[/center !important]


tỏ bày quan điểm này, ông Phạm Huy Đức, nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tâm tư, câu chuyện đổi mới giáo dục mà nhanh nhất là thay đổi tích cực hàng ngũ thì rất nhiều người biết, nhưng cách tân như thế nào mới là cấp thiết. Bởi không thể kể đêm lực lượng hiện có ném ra ngoài biển và đưa một lực lượng khác vào?

“Cũng vẫn là hàng ngũ ngày nay nhưng cách canh tân phải như thế nào, đó mới là cái cần bàn. Ví dụ tỉnh Nghệ An có 50.000 cô giáo, thay đổi tích cực đội ngũ thì cũng không bỏ đi được, vậy đổi mới đội ngũ này như thế nào?” ông Phạm Huy Đức đặt thắc mắc.

Theo san sẻ từ kinh nghiệm của ông Đức, để cam đoan chất lượng của đội ngũ quản lí giaó dục như ở Sở thì những người ra trường 10 năm cũng chưa được lấy lên. “Như quá trình của tôi khiến ở Sở những người muốn lên sở khiến cho quản lí phải trên 10 năm kinh nghiệm dạy học mới được lấy. Nhưng tôi thấy Điều này chúng tôi rất hoan nghênh và rất cảm động. Còn giả thử vị phó chủ toạ thị xã đó mà dùng sức ép thì có nhẽ sẽ không thực hành được. Nhưng thực tại thì được bao nhiêu người như vậy? cho nên tôi mới đề cập CEO phải kiểm tra và làm cho dứt điểm, phải khiến sớm, chỉ phấn đấu trong cùng 1 đến 2 năm phải khiến cho xong” ông Đức cho biết.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng