(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hiểu nhiều hơn về công việc thanh tra, kiểm tra liên đới tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra nghiêm chỉnh nhưng không gây bao tay

========> Link về nguồn gia sư: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường nghiêm trang, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi khiến cho hết nghĩa vụ và thí tự giác thực hiện quyết định.


tuy nhiên, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm túc thì không chỉ có thanh tra, rà soát mà cần nhiều giải pháp, cần sự phấn đấu của đầy đủ các nhóm tham dự. Tại Điều 22 và 44 của quyết định thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, kiểm tra.

Trong công tác này đặc biệt coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của khu vực việc, giám sát việc làm của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, xin hứa không có người bên ngoài vào bản đồ thi. đảm bảo giám thị khiến cho đúng bổn phận của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng thay đổi giám thị ví thử thấy giám thị làm không đúng quy định.
[center !important]Thí sinh nghe đa dạng lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế xin hứa bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, kiểm tra sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quy định xây dựng thương hiệu các đoàn thanh tra, giám đốc sở thành lập đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được ra đời các đoàn rà soát, do hiệu trưởng ra đời và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng cắt cử.

hôm nay, gần 900 ngàn thí sinh khiến cho thủ tục tham gia kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, rà soát sẽ nắm tình hình, theo dõi giúp các Hội đồng thi làm cho đúng và có quyền xử lí sai phép. Và như vậy, thanh tra, rà soát giám sát không làm thay việc của Hội đồng thi, mục đích là tác động vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm hết trách nhiệm của mình.

Về công tác cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có chỉ dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, xây dựng thương hiệu các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã công ty giảng giải. cho tới hiện tại 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục giảng đường chủ trì cụm thi đều đã có mặt trên thị trường đoàn thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, rà soát đó với Bộ. Theo nguồn tin từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã thành lập 14 đoàn thanh tra đảm nhiệm khu vực thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ khiến việc với một số hội đồng thi, không những thế đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể bỏ lỡ sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra basic hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

thông tin được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã khởi đầu làm việc từ ngày 29/6, và nhanh nhất nắm được thông tin đa số các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, tụ hội các nhóm liên quan khác, Thống kê, chuẩn bị phòng thi rất khả quan. Năm nay không có điểm thi nào dùng trường tiểu học.

Qua bàn thảo, ông Bằng giám định cao khâu giải thích giám thị, đây là khâu cần phải có, giả sử chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quyết định.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng