Các hệ máy sẽ được chơi bản Demo là PC sau đó đến PS3, XBox và cuối cùng là các hệ máy khác (Wii, PS2.......)
Yêu cầu cấu hình chơi PES 2013 Demo
System: XP , Vista and Windows 7
CPU : Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or equivalent AMD processor
RAM : 1 GB or more
Graphic Card : Nvidia Geforce 6300 or ATI Radeon x1200 or Intel HD graphics 3000
SOUND: Any sound card which supports DirectX 9.0
DIRECT X : Direct X 9.0 or more
RESOLUTION : 800×600 or more
Nguồnespatchs.com
Tự Dịch [IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/18.gif[/IMG]