[IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/4.gif[/IMG] ngày 27/9 sẽ có bản cho PS3 và Xbox 360 hệ US phát hành tại Bắc Mĩ
Ngày 14/10 mới có hệ UK (Multilangue) cho PS3 và Xbox360 , PC
nên chưa có bản cho PC trong tháng này đâu. Tin tức này đã đc KONAMI đăng lâu rồi mà