bạn lấy Juventus, 5 tiền vệ, bật nhả nhiều vào, manc điên ngay [IMG]images/smilies/maru/beauty.gif[/IMG]