GK hoặc cầu thủ nào phá bóng bằng O, bóng đã bay đi, thằng cầu thủ đối phương chạy ngang đến vướn vào chân, và mình bị phạt.

Thấy hơi vô duyên thế nào á.

Có bạn nào bị không ?