Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hiểm tại các nhà phân phối, cơ sở cung cấp không chấp hành quy định quy định bảo vệ môi trường. đa số các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải gian nguy là sai phạm, song có thể vì giá thành xử lý cao nên cửa hàng hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công ty, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ tính năng thu gom, xử lý chất thải nguy nan theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng giá thành xử lý chất thải nguy nan mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê các công ty chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tác dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy khốn phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, thứ lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải gian nguy phải phục vụ các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy nan phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định vị trí và lưu lại hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải đáp ứng các bắt buộc công nghệ, quy trình quản lý quy định;

cơ quan, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hiểm phải xây dựng toàn bộ các nội dung về quy trình vận hành bình an các sơ đồ, phương tiện, vật dụng; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình an lao động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tuần, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi xong xuôi hoạt động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn hiệu quả nhất xử lý chất thải nguy khốn.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại