Theo Bộ GD-ĐT, ngày 31-7 các trường phải chấm thi xong và muộn nhất là mùng 5-8 phải hoàn thành việc chuyển dữ liệu điểm thi về Bộ GD-ĐT và công bố công khai điểm thi. Trước ngày 10-8, hội đồng tuyển sinh quốc gia sẽ quyết định và công bố điểm sàn của các khối thi, hệ đại học và cao đẳng. các trường công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 trước ngày 20-8.