cũng hay đấy

(Mr.tititu92: Lần sau viết chữ có dấu nhá bạn)