Bình luận 2 người cho nó giống thật là hay nhất :ydo: