Sao tự nhiên giờ này lại có bài này? Sắp ra PES 2011 rồi mà?:nao: