Tình hình là mình không đá được giải ML, cứ vào là bị văng ra còn đá cái giải khác thì bình thường, ai biết bị lỗi gì không giúp với [IMG]images/smilies/maru/lay.gif[/IMG]