cho mình hỏi mình chơi ps4 thì các nút cứa lòng và knuckle vẫn như các pes trc à @@
tại mình knuckle cái thanh sút nó không lên 2 lần thì phải mà nó bắn thẳng luôn, cứa lòng thì như sút bt vậy hay mình chưa thành thạo nhỉ @@
giúp đỡ mình với @@