Theo công thức tính hạnh này, một đứa ở tầm 20 tuổi (từ 20 - 29) tần suất “yêu” của họ là 8 lần trong 10 ngày. Một người ở tầm tuổi 30 (30 - 40) ăn nhập quan hệ tình dục 7 lần trong 20 ngày.

Công thức tính cụ thể
Ở đây, có một công thức có thể tham khảo, đó là “lấy số đầu của tuổi nhân với 9, số hàng chục làm chu kỳ, số đơn lẻ làm số lần tình dục”.
Ví dụ: người 20-29 tuổi, số lần quan hệ dục tình là 2 × 9 = 18, tức là trong 10 ngày quan hệ tình dục 8 lần. Một người ở tầm tuổi 30 - 40 thì có công thức “yêu” là 3 × 9 = 27, tức thị trong 20 ngày họ hiệp quan hệ tình dục 7 lần, có nghĩa là 3 ngày/lần là tốt nhất.

Một người ở tầm tuổi tứ tuần (40 - 50) thì có công thức “yêu” là 4 × 9 = 36, có tức thị trong 30 ngày 6 lần, nghĩa là 5 ngày/lần là tốt nhất. Một người ở tầm tuổi ngũ tuần (50 - 60) thì có công thức “yêu” là 5 × 9 = 45, tức thị 5 lần trong 40 ngày, có tức thị 8 ngày/lần là tốt nhất và cứ theo đó tính toán tiếp. Theo công thức, người 60-69 tuổi thì 12 ngày/lần, người 70-79 tuổi là 20 ngày/lần, người trên 80 tuổi khoảng 1 tháng/lần.

Tuy nhiên, vào ngày tiếp theo sau ngày quan hệ tình dục, nếu cảm thấy đau lưng, ù tai, mệt mỏi mất sức, chân đứng không vững, chứng tỏ số lần “yêu” quá thẳng, cần giãn cách ngày dài hơn.

Một số nam giới sau khi “xuất binh” nhiều lần, số lượng tinh binh sẽ kiệt. Nếu bạn và một nửa thích quan hệ dục tình thẳng tắp, có thể để cho anh ấy “xuất binh” nhiều lần sau đó làm một soát phân tách tinh binh. Bài phân tích này có thể đo được chất lượng và số lượng tinh binh của anh ấy sau khi xuất binh thường xuyên.

Số lần quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm cho số lượng tinh binh giảm, chất lượng kém, thậm chí tinh binh phóng ra là tinh binh dạng con nít chưa trưởng thành, nên không thể mang thai.

Chỉ khi vợ chồng quan hệ tình dục có quy luật mới có thể đảm bảo số lượng và chất lượng của tinh binh, từ đó mới có thể mang thai. trái lại, số lần “yêu” quá ít sẽ dẫn đến thời kì ngăn cách “yêu” quá lâu, như vậy chất lượng tinh binh phóng ra ngoài cơ thể sẽ không cao hoặc lão hóa và cũng không có lợi cho mang thai.