patch này liên hệ trực tiếp thớt để mua bán, riêng vs tớ đến đây là đóng góp chứ đừng tính toán!
ĐÓNG THEARD