Ai giúp mình cái lỗi này với. Mình chơi chế độ Become A Legend chế độ cầu thủ thực ( ví dụ như Ronaldo ), lúc đầu chơi thì bình thường nhưng lúc save vào rồi thoát ra thì lần sau vô cầu thủ bị đổi face thành 1 thằng lạ hoắc [IMG]images/smilies/maru/oh.gif[/IMG] , thực sự là rất khó chịu. Đã mầy mò trên mạng mà không thấy bác nào bị giống mình, bác nào biết thì giúp mình với. Thanks [IMG]images/smilies/maru/burn_joss_stick.gif[/IMG]