ADDON For PESJP bên kia link die hết rồi ai có hay tìm đc thì cho mình xin với,Dow hết đc patch rồi nhưng lại không có addon chán thấy mồ.Link 4share mình tìm được trên mạng đây cho những ai cần :
Download version 3.05 AIO (16 parts - 2.95 Gb)

Mã:
http://up.**********/f/6e5c56585b585f5c/P_JP_3_0_5.part01.rar.file
http://up.**********/f/794b414f4c4f484a/P_JP_3_0_5.part02.rar.file
http://up.**********/f/586a606e6d6e696d/P_JP_3_0_5.part03.rar.file
http://up.**********/f/37050f0102010601/P_JP_3_0_5.part04.rar.file
http://up.**********/f/33010b050605020b/P_JP_3_0_5.part05.rar.file
http://up.**********/f/2113191714171311/P_JP_3_0_5.part06.rar.file
http://up.**********/f/33010b0506050102/P_JP_3_0_5.part07.rar.file
http://up.**********/f/46747e7073707475/P_JP_3_0_5.part08.rar.file
http://up.**********/f/65575d5350535751/P_JP_3_0_5.part09.rar.file
http://up.**********/f/4e7c76787b787c7b/P_JP_3_0_5.part10.rar.file
http://up.**********/f/62505a5457545054/P_JP_3_0_5.part11.rar.file
http://up.**********/f/586a606e6d6e6a60/P_JP_3_0_5.part12.rar.file
http://up.**********/f/3b09030d0e0d0902/P_JP_3_0_5.part13.rar.file
http://up.**********/f/7143494744474241/P_JP_3_0_5.part14.rar.file
http://up.**********/f/7143494744474240/P_JP_3_0_5.part15.rar.file
http://up.**********/f/4b79737d7e7d7878/P_JP_3_0_5.part16.rar.file
Download update 3.09 Major

Mã:
http://up.**********/f/4b7973727b7f7e7e/PJP_3_0_9_Major_update.part1.rar.file
http://up.**********/f/685a5051585c5d5f/PJP_3_0_9_Major_update.part2.rar.file
http://up.**********/f/3103090801050409/PJP_3_0_9_Major_update.part3.rar.file
AI CÓ ADDON thì up với để hoài cổ lại xíu T_T