giờ đã là pes 2016 nhưng thực sự mình vẫn thích pes 2013,xin hỏi ai đó biết cách edit các đội bóng ẩn trong pes 2013 như

TERZAMOC

CHEQUEBERO

PUNTIHUERVA

DUZAGHALIA

WAHUCHAMATE

QUIMRIGNA

HUATYNCAN

CUNTURIPA
GIMARQUELLA

ARUZUTANQUE

QUERTEMOYO

JOBAZAVAR

GIBERCHAMPU

ZARQUAGENA

POQUEHILLO

HARMANUCI BE
thì giúp mình với,muốn hoài niệm[IMG]images/smilies/maru/feel_good.gif[/IMG]