Tình hình là mình tìm trên mạng nhưng link tool này die hết rồi bạn nào có share cho mình xin với. cảm ơn rất nhiều