https://www.youtube.com/watch?v=xQDxFLcxVD4

link down : http://www.mediafire.com/download/6c...3w8hh9/PS3.rar

https://www.youtube.com/watch?v=e5XzqUQcXV8

các xem link youtube hướng dẫn và làm theo