cho mình hỏi muốn di chuyển cái dòng chữ " bấn phím bất kì " thì làm thế nào vậy