Sau khi viết map xong,mình save lại thì có thông báo như dưới

Ấn tiếp 'Save' thì lại bị lỗi dưới đây

Ấn tiếp 'OK' thì có thông báo này

Như vậy là vẫn chưa add được,m.n có ai biết cách khắc phục ko