Fire Patch 2014 version 4.0 AIO

[IMG][/IMG]

http://www.fshare.vn/folder/41NLSY7IZ4/

Ai giúp mình đăng lên giúp, vì là newbie nên không có quyền đăng bài