Cái này chắc nhiều anh em dùng rồi. Nhưng lại chưa thấy ai post. Cá nhân mình thấy mấy cái GamePlay mà YairPatch edit lại đá thích hơn GamePlay mặc định của Konami. Anh em ai thích test thử xem sao (patch 1.13 đó). Cái này chỉ cần copy vào thư mục gốc cài Pes 2014 + với file "JKgamer.dll" rồi chạy nó là chơi được. Không ảnh hưởng gì đến Pes2014.exe mặc định đâu.
https://www.mediafire.com/?g48pwtdk4r2f688

Video:


<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/sJT7nrgQWt0?version=3&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfc fcf&feature=player_embedded">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sJT7nrgQWt0?version=3&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfc fcf&feature=player_embedded">
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="allowfullscreen" value="true">
</object>Nguồn: http://yairpatch.com/blog/