Dành cho các bạn dùng tool mà không dùng được nút patch:

Tool chỉ hổ trợ phiên bản 1.00 and 1.01 thôi, nên các bạn nào lỡ úp lên bản cao hơn thì dùng bản crack cũ copy về 1.00 hay 1.01 là sài được liền.

Thân.