Mình nâng cấp máy lên win 64 bit nên tìm cũng đỏ cả mắt mới được.
Share cho anh em nào cần dùng
Link : https://www.mediafire.com/?n1f5s7hhp58aklx