Mọi người cho mình hỏi, mình tải patch firebird 2014-2015, nhưng mình dùng option file cập nhật chuyển nhượng mới nhất hè rồi, thì bị sai logo câu lạc bộ. Giờ có cách nào để fix không mọi người [IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/smile.gif[/IMG]