Tình hình e nhờ các bác chỉ e cách đá pes 2016 như trên đầu ps2 trên pc ak:
1, muốn như đá như đầu ps2 thì phải tải giả lập???
2, hay tải pes 2011 rồi cập nhật chuyển nhương???
Những ý trên thì cái nào đúng ak. Tks mọi ng đã đọc :3