- Những ưu đãi khi cài GCA:
+ x2 IP trong LOL
+ Vip HOH
+ FO3:
*Giảm giá phí hợp đồng 20%
*Giảm giá phí giao dịch 20%
*Thưởng kinh nghiệm HLV +30%
*Thưởng kinh nghiệm cầu thủ +30%
*Được mở thêm 1 thẻ khi giao dịch với máy

- Những ưu đãi khi mua Key tại page:
* Được cài Key mới sau khi Key đã hết hạn

thông tin tại: https://www.facebook.com/pagebuonbankeygca